kdo jsme?
priklady instalaci
cenik
kontakt
Dotace SFŽP
voda-topení-plyn
domy
nejčastější otázky
 
 
(c) PRIMA SOLAR
Milan Fryček
 

webmaster: www.jkv.eu

 

 

DOMY


 
Tuto sekci věnujeme lidem, kteří si hodlají postavit zdravý, cenově přijatelný ekologický dům z přírodních materiálů. Myšlenka na stavby domů ze dřeva, hlíny, slámy u mě vznikla postupně, během posledních 15-ti let kdy se zabývám využitím sluneční energie. Termické solární systémy pro využití sluneční energie navrhuji, instaluji, k tomu jsem přidal návrhy a instalace topných systémů, regulaci kotelen domů a instalaci rozvodů vody a plynu. Při těchto činnostech se pohybuji částečně po stavbách a částečně po již léta fungujících RD. Na převážné většině staveb je vidět jak velmi neekonomicky a někdy nelogicky stavíme. Všímám si provedení staveb, mohu srovnávat stavby dle konstrukcí a hlavně získávám u již obydlených domů od jejich obyvatel cenné informace o provozu domů x-let zpětně a téměř vždy se dozvím, co by po letech provozu domu udělali jinak. K tomuto srovnání mám k dispozici asi 250 domů včetně svého vlastního bydlení. Tyto zkušenosti jsem se rozhodl uplatnit při stavbě ukázkového domu a předat dalším potencionálním zákazníkům.

Pro stavbu našeho domu jsme několik let vybírali vhodný pozemek. Měli jsme představu o orientaci pozemku, která by byla nejvhodnější pro stavbu nového domu. I ostatním doporučuji nespěchat, vytipovat si několik míst a vybrat si s rozmyslem to, které se nejvíc blíží Vašim představám, cítíte se na něm příjemně a které Vám poskytne největší užitnou hodnotu s ohledem na zisky energií.

Na pozemku se nacházela rujina domu asi 250 let starého a původně postaveného přesně z těch materiálů o kterých jsem psal výše. Přesto, že jsem byl zapřísáhlý zastánce pálených cihel a „moderních materiálů“, materiálová skladba tohoto domu mne zaujala tím, že po tolika letech v místech kde nezatékalo, byla sláma kvalitní, dřevo ve hliněné konstrukci zdravé a nečervivé. Pouze tím, že byl dlouhou dobu zanedbaný, došlo k zatékání a v těchto místech materiál zdegradoval a konstrukce se začaly rozpadat.

Také jsem měl možnost sledovat jaké technologie tehdejší stavebníci používali a hledal jsem jestli by bylo možné v dnešní době tyto technologie použít a zkombinovat se současnými. Zjistil jsem, že technologie provádění staveb jsou v dnešní době jiné, ale materiály zůstávají. To trvalo cca 3 roky. Mezitím jsme prováděli pro naše zákazníky instalací TZB v několika domech postavených ze slámy a zjistil jsem, že pobyt v těchto domech je z „jakýchsi“ důvodů příjemnější než v klasických zděných budovách. Začal jsem pátrat proč tomu tak je.


Základní výhody dřevo-slámové stavby s hliněnými omítkami jsou:
- Vlhkost v interiéru se díky hliněným omítkám udržuje kolem hodnoty 50%, což je téměř ideální a velmi těžko dosažitelná hodnota ve stavbách z klasických materiálů.
- Stavba nevybíjí kladné ionty.
- Je vhodná pro astmatiky a alergiky
- Stavby ve velké většině respektují pravidla nauky o tocích energií Feng -Šuej
- Skladba stěny má nízký tepelný odpor (stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu)
- Skladba stěny má nízký difúzní odpor
- Velká část stavby je recyklovatelná
- Konstrukce vyhovuje požadavkům požární odolnosti
- Jedna z nejodolnějších staveb proti zemětřesení


V letošním roce Vám můžeme předat praktické i teoretické zkušenosti na stavbě našeho domu. Stavba by měla začít v květnu a bude to formou kurzů na daná témata v průběhu celé stavby. Kde si osvojíte základní dovednosti a získáte reálnou představu o tom, co Vás čeká v průběhu Vaší vlastní stavby. Na Vašich stavbách Vám později můžeme zabezpečit asistenci, dohled, práci i techniku.

…….. ale to jsme ještě daleko. Pokud by jste se v budoucnu rozhodli pro tento způsob stavění, můžete využít ke spolupráci odborníků z našeho týmu, který jsme za účelem slaměného stavění postavili. Většinou jsou to naši dlouhodobí spolupracovníci. Myšlenka na stavbu většinou začíná konzultací k pořízení pozemku a rozvahou k dispozici domu. S těmito myšlenkami je třeba navštívit projektanta nebo architekta, po té s energetikem prokonzultovat jakou máte představu o energetické náročnosti domu a s projektantem zrealizovat poklady pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pak stavbu zrealizovat a celé to ukončit kolaudací. Stavební povolení je nutné pouze v případě, že zastavěná plocha stavby je větší než 150 m2. V tomto případě také potřebujete realizační firmu se stavbyvedoucím. Toto je případ i naší stavby. Většina slaměných domů se však projektuje na zastavěné ploše menší jak 150 m2. Pak je vyřizování na stavebním úřadě jednodušší.Členové realizačního týmu:

WellnetDesing s.r.o.
Projektant – Ing. Daniela Diblíková-Vláčilová – osvědčení o autorizaci ČKAIT (Česká komora autorizovaných techniků činných ve výstavbě) 1201710 Obor pozemní stavby, praxe 13 let, z toho 10 let v USA

ENCO group, s.r.o.
Energetický specialista – Ing. Martin Poštulka – oprávnění provádět energetické audity a posudky a průkazy energetické náročnosti, zaspán do seznamu energetických specialistů pod číslem 198 MPO, praxe 20 let


Odborný konzultant
Ing. arch. akad. arch. Ondřej Svoboda – autorizovaný architekt zapsaný pod číslem 00227, praxe 35 let


Administrátorka dotací
Hana Fryčková – zastoupení klientů při vyřizování dotací u SFŽP,  LED osvětlení
Praxe 10 let

Realizace staveb, solární systémy, voda, topení, plyn
Milan Fryček
Praxe 10 let


Dále využíváme služeb:
Statika, tesařů, zámečníků, montáží centrálních vysavačů, elektrikářů, klempířů, pokrývačů, vyhledávání geopatogenních zón. Všechny firmy jsou spolehlivé a léty prověřené.


Nejsme ortodoxní ekologové, nehodláme vytvářet jakési „architektonické zrůdičky“, jsme tým realistů stavících na logice jednoduchosti a užitné hodnotě. Umíme věci jednoduché i složité, ale zkušenosti nás naučily, že v jednoduchosti je síla. Naším cílem je vytváření zdravých ekonomicky přijatelných a architektonicky čistě zpracovaných domů šetrných k životnímu prostředí a příjemných pro život.


Aktuální dotace pro pasivní domy více na www.zelenausporam.cz